Clip Sex là một trong những đoạn quay ngắn bị phát tán ra bên ngoài, mang tính chất bán dâm vô cùng lộ liễu và khiến người bị quay mất hết danh dự.